specializace

Funkční 3D diagnostika

Ve své práci se silně opírám o komplexní diagnostiku pohybového aparátu a evidence based přístup.

Cílem diagnostiky je odhalit možná silová omezení (svalová slabost nebo tuhost), a snížit tak riziko zranění ve sportovní přípravě nebo celkově v životě.

Je to jedna z podmínek pro dlouhodobou spolupráci s klientem. 


Úvodní konzultace

Na první nezávazné konzultaci se s Vámi seznámím osobně. Vyslechnu si vaše cíle a očekávání. 
V případě domluvy si stanovíme datum první lekce (vstupní komplexní diagnostiky).
Také si domluvíme interní pravidla v lekcích a v posilovně.

1-1 lekce

Preferuji individuální lekce s osobním přístupem. Pokud jsem s klientem dlouhodobě sžitá a znám jeho podrobnou anamnézu i způsob života, navazuji ve výjimečných případech online spolupráci.


  • cvičení pro skoliotiky
  • specializace na chronické bolesti, bolesti po zranění
  • (p)rehabilitace a silová příprava po zranění
  • kompenzační cvičení a kondiční příprava
  • mentoring
  • výživové poradenství
  • kinesiotaping